espanol english

. Sol·licitudes davant de les Oficines d'           

 • OEPM (Oficina Espanyola de Patentes i Marques)
  MARQUES
  MODELS I DIBUIXOS INDUSTRIALS
  PATENTS / MODELS D'UTILITAT
 • OAMI (Oficina d'Armonització del Mercat Interior)
  MARQUES COMUNITÀRIES
  MODELS I DIBUIXOS COMUNITÀRIES
 • OMPI  (Organització Mundial per a la Propietat Intel·lectual)
  MARQUES INTERNACIONALS
  MODELS INDUSTRIALS INTERNACIONALS
  PATENTS PCT (Tratat de Cooperació en Materia de Patents)
 • EPO   (Oficina de Patents Europea)
  PATENTS EUROPEAS
 • COPYRIGHTS (àmbit mundial)
 • INVESTIGACIONS donant la nostra opinió de possibles anticipacions registrals en matèria de marques i patents. Contacti'ns per establir l'àmbit de l'investigació.
 • Sol·licitudes davant l'Oficina de qualsevol altre país.