espanol english

Per a més informació, contacti amb nosaltres.

  
Nom
Empresa
Adreça electrònica
Adreça
Ciutat i Codi Postal
Teléfon
Fax
Observacions

  

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat de ÁBACO PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. per al seu tractament informàtic amb efectes de l’enviament d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a ÁBACO PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. a l’adreça Sant Bonaventura 18 baixos, E-08172 Sant Cugat del Vallès.